Space planning | Návrhy kanceláří JAROŠ DESIGN

 
  • en
  • en
  • cz
  • cz
 
 
 

Na úvod » Služby » Space planning

Space planning

Space Planing

Space Planning

Navrhujeme dispoziční řešení, vytváříme prostorový plán. Kancelářský interiér by měl být uspořádán tak, aby zaměstnanci mohli pracovat společně v odděleních a týmových uskupeních, která nabízejí nejlepší možnosti pro efektivní pracovní postup, komunikaci a dohled. Je nutné dbát na zákonné požadavky (ty se mohou lišit v jednotlivých zemích). Jedná se například o minimální plochu na zaměstnance, úroveň osvětlení, požární bezpečnost, značení, větrání, regulace teploty a sociální zařízení. Návrh firemního uspořádání by měl poskytnout ideální prostředí pro obchodní potřeby organizace. Například call centrum vyžaduje menší pracovní plochu a minimální ukládání dokumentů a může mít omezené požadavky na kopírování a tisk. To je v kontrastu se společností manipulující s papírem na základě dokumentace. Ta vyžaduje větší stoly pro své zaměstnance, pro třídění dokumentů, prostory archivu a kopírovací a tiskové zařízení v dosahu. Moderní kancelářská prostředí jsou plánována pomocí CAD (Computer-Aided Design).