Proces | Návrhy kanceláří JAROŠ DESIGN

 
  • en
  • en
  • cz
  • cz
 
 
 

Na úvod » Proces

1


Posouzení využitelnosti pronajímaných prostor

Analýza objektu z hlediska služeb, dopravní dostupnosti, prostorové využitelnosti, technické úrovně (např. slaboproudé rozvody) atd.

Zaměření

V případě že neexistují elektronické podklady, provádíme zaměření prostor.

Spaceplanning

Dispoziční studie dle konkrétního zadání počtů osob, jednotlivých oddělení a jejich návaznosti. Návrh řešení uzavřených i velkoprostorových kanceláří, vstupních prostor, zasedacích místností, technického zázemí (kopírek, skladů, serveru atd..), kuchyněk a zón pro neformální komunikaci „breakout area“. Zadefinování plných a prosklených příček, barevné odlišení jednotlivých prostor dle oddělení, nebo dle funkčního využití. Správný návrh dispozice, dostatečné rozčlenění (zvláště v případě řešení typu open space), je zásadní pro vytvoření zdravého, příjemného a fungujícího prostředí.

Podklady pro provedení stavebních úprav

Souhrnný podklad pro přeprojektování stavebních změn. Důležitý nezpochybnitelný dokument o výsledné variantě klientského zadání. Kromě finální dispozice jsou zde přesně definovány typy příček, akustické přeslechy, typy podlahových krytin, přesné pozice podlahových zásuvek, pozice přívodů pro případné designové osvětlení, pozice zvláštních zásuvek požadovaných klientem, rozdílné podhledy (např. akustický podhled v prostoru nad zónou „break area“ atd). Dále jsou zde zahrnuty požadavky na stavební přípravu pro AV techniku, přívod STA, požadavky pro stavební připravenost serverovny a jiná specifická zadání. Díky tomuto podkladu se předchází mnoha nedorozuměním, vícenákladům a prodlužování termínů.

Návrh architektonicko-výtvarného řešení

Design vstupních prostor, návrh recepčního pultu, návrh barevností a sladění všech použitých materiálů, design zasedacích místností, designové osvětlení určených prostor, návrh vybavení kuchyněk a neformálních zón breakout area designovým nábytkem. Prezentace uvedených návrhů formou 3d vizualizace.

Návrh a výběr typových prvků mobiliáře

Konzultace požadavků a potřeb klienta, profesionální prezentace všech prvků (stolů, úložných systémů, sedacího nábytku, kancelářských doplňků, ukázka výrobků, realizace vzorového pracoviště

Projekt interiéru

Na základě odsouhlasených návrhů ve fázi studie vypracováváme projekt interiéru obsahující tyto části:

Technická a průvodní zpráva

Specifikace prvků

Výkres typového mobiliáře

Výkres podlahových krytin (plošné vyznačení druhů podlahových krytin, jejich výměry, lemování a přechodové lišty)

Výkresy příček (schéma + rozkreslení jednotlivých mobilních prosklených stěn, jejich členění výplně, dveře, žaluzie atd.)

Rozkreslení atypického mobiliáře (detailní rozkreslení a popis materiálů atypických prvků jako jsou: recepční pult, šatní skříně, vestavěné skříně, kuchyňské linky, obklady stěn a jiné)

Výkres barevnosti stěn

Koordinační výkres

Realizace stavební části

Provádíme veškeré stavební práce od bourání po realizaci nových sádrokartonových příček, podhledů, elektrorozvodů, ZTI práce při vybudování nových kuchyňěk atd.

Dodávka podlahových krytin

Dodávka mobilních příček

Dodávka atypického interiéru

Dodávka typového mobiliáře

Vypracování stěhovacích plánů a stěhování

Návrh a realizace interiérové zeleně